این متخصص غدد افزایش یا کاهش قد افراد را ژنتیکی اعلام و و تاکید کرد: کوتاهی قد با دارو و آمپول برطرف نمی شود.
وی گفت: متاسفانه برخی از شرکت های دارویی با تبلیغات گسترده خود از طریق نشریات و شبکه های ماهواره ای، مردم به ویژه جوانان را تحریک می کنند که با پرداخت هزینه های هنگفت می توانند بلند قدتر شوند.
"عزیزی" این موضوع را رد و تصریح کرد: متوسط قد در کشور برای زنان 161 و برای مردان 167 سانتی‌متر است.
این متخصص تصریح کرد: به هیچ وجه نمی توان قد را افزایش داد زیرا پس از اینکه افراد، دوران بلوغ را می گذارنند، رشد قد متوقف می شود.
انتشار این خبر در حالی است که یکی از رسانه ها به تازگی در گزارشی اعلام کرده بود که قد ایرانیان کوتاه شده است.